Nytt projekt om fred

När konflikter och krissituationer uppstår förbereder man sig oftast för att lösa problem med våld och genom militära upprustningar. Men det finns andra sätt att lösa konflikter på, och de står ofta kvinnor för. Men dessa kvinnor är väldigt osynliga i historien. Med projektet Women, Peacemakers! vill Fredens hus lyfta in andra perspektiv kring fredsfrämjande arbete, nedrustning och mänskliga rättigheter. Kvinnors kämpaglöd och lyckade fredsinsatser behöver lyftas och visas upp för att inspirera till andra lösningar.

Projektet Women, Peacemakers! kommer att bestå av ett forskningsprojekt, en pjäs, en permanentutställning och en turnerande miniutställning. Designstudio And Yellow har tagit fram grafisk profil och trycksaker.